UNICEF förändrar barns liv


UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. I 190 länder arbetar UNICEF, varje dag året runt, för barns rätt till trygghet, överlevnad, utveckling och inflytande. Med utgångspunkt i barnkonventionen förhandlar de med makthavare och politiker – med målet att alla barn ska får leva, växa och nå sin fulla potential. UNICEF följer barn under hela deras uppväxt och hjälper till med grundläggande behov som rent vatten, näring, vaccin, utbildning och skydd mot våld, övergrepp och diskriminering. Samtidigt finns en ständig katastrofberedskap och UNICEF ser till att barnen prioriteras när kriser och katastrofer inträffar. Tillsammans förändrar vi barns liv.
Pictura ger 14:- resp. 25:- i bidrag per box till UNICEF

För 25 kronor kan UNICEF exempelvis:

 

  • ge 7 påsar nötkräm, och rädda livet på undernärda barn
  • ge 15 doser poliovaccin, och skydda barn mot denna förlamande sjukdom
  • rena mer än 5 400 liter vatten, vilket gör att barn kan dricka och tvätta sig säkert