UNICEF


UNICEF ansvarar för att barnkonventionen efterlevs runt om i världen och att barns rättigheter sätts i främsta rummet. UNICEF är FN:s barnfond med verksamhet i över 190 länder, men får inte något finansiellt stöd från FN. UNICEF är därför helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, näringsliv, regeringar och organisationer. Pictura och​ UNICEF samarbetar för 6:e året i rad, vilket vi är mycket glada över.



Unicef arbetar framförallt inom sju prioriterade områden:

· Hälsa
· Nutrition
· Vatten, sanitet och hygien
· Utbildning och jämställdhet
· Hiv och aids
· Skydd mot våld och övergrepp
· Opinionsbildning och samarbeten för barns rättigheter

Hjälp oss förändra barns liv i världen!



Pictura ger 14:- resp. 25:- i bidrag per box till UNICEF
För 25 kronor kan UNICEF exempelvis:

· ge 21 doser poliovaccin, och skydda barn mot denna förlamande sjukdom
                · ge 7 barn en penna och en skrivbok var så de kan uppleva glädjen med att lära sig
  · rena 2800 liter vatten,  vilket gör att barn kan dricka och tvätta sig säkert