Tillsammans kan vi besegra cancer

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har organisationen delat ur drygt 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning.
Överlevnaden i cancer har under dessa år mer än fördubblats.