Cancerfonden räddar liv

Cancerfondens vision är att besegra cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation utan statligt stöd, och är därför helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag.  Endast 12,9 % av intäkterna går till insamlingsarbete och administration, vilket gör Cancerfonden till en av Sveriges mest effektiva insamlingsorganisationer (2013).

Cancerfonden är en betydande finansiär av svensk cancerforskning och finansierar varje år drygt 450 forskningsprojekt.  Sedan Cancerfonden grundades 1951 har organisationen delat ut drygt 8 miljarder kronor till svensk cancer- forskning.

Cancerfonden och Picturas goda samarbete fortsätter även 2015.

Hjälp oss besegra cancer!CANCERFONDEN - hjälp oss hjälpa