PICTURA
JULEN

Tradition med nya inslag

Nytänkande - men med den nordiska jultraditionen som grund, det är Picturas jul. Vi eftersträvar en högkvalitet på våra design, för att behålla den Nordiska jultraditionen och inte få en utslätad internationell jul.

För att skapa liv och spänning kryddar vi medmoderna inslag och nya design. Vi låter traditionmöta nytt och skapar varje jul flera nyaspännande kollektioner.
Det ska vara kul med jul:-)


Ett jultorg med Fackhandelsprofil