Historie

Pictura grundades 1969 av Erik Arpi. I början var verksam-
heten mycket diversifierad med import av garn samt försälj-
ning av garn och stickbeskrivningar som en av de större produkterna. Så småningom började företaget att producera reproduktioner och senare även kort.
Det första utlandsbolaget grundades 1975 i Norge, tätt följt av Danmark och Tyskland.
Pictura slutade sälja reproduktioner och posters i slutet av 80-talet för att helt koncentrera sig på kort, omslagspapper och presentartiklar.
I dag finns Pictura representerat i sex länder genom syster-
bolag inom Pictura gruppen och i ytterligare sju länder genom delägda bolag. Dessutom finns distribution av Picturas produkter i många fler länder.