MILJØ OG SIKKERHET

ETISKE RETNINGSLINJER (Code ofConduct)

Falk sine etiske retningslinjer er basert på ILO (International Labour Organization) sin konvensjon om arbeidsvilkår og rettigheter i arbeidslivet, samt FN sin Barnekonvensjon.

De produkter vi selger er produsert av selskaper som følger de etiske lover og regler som finnes i landet hvor produksjonen skjer. Det betyr at man følger de lover og regler som finnesnår det gjelder de ansattes lønn, arbeidstider, helse og sikkerhet, samt at man følger de lover som gjelder for miljøet.

Hos hver leverandør utføres en socialaudit av godkjent tredjepart som er grunnlaget for ett fremtidig samarbeid.

PRODUKTSIKKERHET

Det er viktig for oss at kun godkjente og sikre produkter når våre konsumenter. Falk Nonfood følger EU sin Produktsikkerhetslov 2004:451. Alle Falk sine produkter er produsert i overensstemmelse med Norsk Lov og relevant EU/EØS direktiver og anbefalinger. I dette ingårf.eks EU/EØS sitt Leketøysdirektiv ,RoHS-direktivet for elektriske/elektroniske produkter og REACH som regulerer kjemikaliebruk og anvendelse i produktene. Produktene testes og får alle merkinger de skal ha, inkl CE-merking om dette er ett krav.

Vi krever at reglene følges og dette kontrolleres gjennom produktsertifisering av godkjent tredjepart, og ved egne stikkprøver.

Falk Nonfood arbeider aktivt med at våre produkter skal være fri for kjemikalier som kan være skadelige for menneskers helse og miljø. Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på endringer i regel- og lov-verk og faser umiddelbart ut  produkter hvor man har mistanker om skadelige stoffer
.© Falk Nonfood AS, Slynga 4, NO-2005 RÆLINGEN, NORGE Tlf: +47 69 17 22 50,  Mail: firmapost@falknonfood.no