Miljø og Sikkerhed

Code of Conduct for vores leverandører

Picturas Code of Conduct er baseret på ILO’s konventioner om arbejdsvilkår og sociale rettigheder samt FN’s børnekonventionen.

De produkter som vi sælger er produceret af virksomheder, der følger de etiske love og regler, der findes i det land hvor fremstillingen finder sted. Det betyder at de følger de love og regler, der gælder for medarbejdernes løn, arbejdstid, sundhed og sikkerhed, og at det også er i overensstemmelse med de love, der gælder for miljøet.

Hos hver enkelt leverandør udarbejdes der en social audit af tredjepart, der hermed danner grundlag for det fremtidige samarbejde.


Produktsikkerhed

Det er vigtigt at kun godkendte og sikre produkter når ud til vores kunder. Pictura følger den af EU besluttede Product Safety 2004:451. Alle Picturas produkter er fremstillet i overensstemmelse med de relevante EU-direktiver og foranstaltninger som for eksempel til legetøjsdirektivet for legetøj, RoHS direktivet for elektriske/elektroniske produkter og REACH-foranstaltningen, der bestemmer kemikalieanvendelsen i produkter.

Overholdelse af reglerne er ekstremt vigtigt og bliver kontrolleret gennem produktcertifikater foretaget af tredjepart og ved egne stikprøver.

Pictura arbejder aktivt med at vi ikke skal have kemikalier, der kan være skadelige for menneskers sundhed eller for miljøet, i vores produkter. Vi holder os ajourført med diverse lovændringer og udfaser potentielt skadelige stoffer, hvis de findes i vores produkter.


​Batterier

Nogle af varerne fra Pictura A/S indeholder batterier, hvorfor det er vigtig at være opmærksom på nedenstående:

"Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt.

Batterier er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet".